Cookies 馃崻

Ta strona u偶ywa cookie, kt贸re wymagaj膮 Twojej zgody.

Przejd藕 do tre艣ci

Ochrona danych

Polityka prywatno艣ci

1. ochrona danych w skr贸cie

Informacje og贸lne

Poni偶sze informacje stanowi膮 prosty przegl膮d tego, co dzieje si臋 z danymi osobowymi u偶ytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, kt贸re mo偶na wykorzysta膰 do osobistej identyfikacji u偶ytkownika. Szczeg贸艂owe informacje na temat ochrony danych mo偶na znale藕膰 w naszym o艣wiadczeniu o ochronie danych, kt贸re znajduje si臋 poni偶ej tego tekstu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest przeprowadzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora mo偶na znale藕膰 w nocie prawnej tej witryny.

Jak gromadzimy dane u偶ytkownik贸w?

Z jednej strony, dane u偶ytkownika s膮 gromadzone, gdy nam je przekazuje. Mog膮 to by膰 na przyk艂ad dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane s膮 gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. S膮 to przede wszystkim dane techniczne (np. przegl膮darka internetowa, system operacyjny lub czas wy艣wietlania strony). Dane te s膮 gromadzone automatycznie po wej艣ciu na nasz膮 stron臋 internetow膮.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niekt贸re dane s膮 gromadzone w celu zapewnienia bezb艂臋dnego dzia艂ania strony internetowej. Inne dane mog膮 by膰 wykorzystywane do analizy zachowa艅 u偶ytkownik贸w.

Jakie prawa przys艂uguj膮 u偶ytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

U偶ytkownik ma prawo do bezp艂atnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. U偶ytkownik ma r贸wnie偶 prawo do 偶膮dania poprawienia, zablokowania lub usuni臋cia tych danych. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili skontaktowa膰 si臋 z nami pod adresem podanym w nocie prawnej, je艣li ma dodatkowe pytania dotycz膮ce ochrony danych. U偶ytkownik ma r贸wnie偶 prawo do z艂o偶enia skargi do w艂a艣ciwego organu nadzorczego.

W pewnych okoliczno艣ciach u偶ytkownik ma r贸wnie偶 prawo za偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Szczeg贸艂owe informacje mo偶na znale藕膰 w polityce prywatno艣ci w sekcji "Prawo do ograniczenia przetwarzania".

Narz臋dzia analityczne i narz臋dzia dostawc贸w zewn臋trznych

Gdy u偶ytkownik odwiedza nasz膮 stron臋 internetow膮, jego zachowanie podczas surfowania mo偶e by膰 oceniane statystycznie. Odbywa si臋 to g艂贸wnie za pomoc膮 plik贸w cookie i tak zwanych program贸w analitycznych. Analiza zachowania u偶ytkownika podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowania u偶ytkownika podczas surfowania nie mo偶na prze艣ledzi膰 wstecz. U偶ytkownik mo偶e sprzeciwi膰 si臋 takiej analizie lub zapobiec jej poprzez niekorzystanie z okre艣lonych narz臋dzi. Szczeg贸艂owe informacje na ten temat mo偶na znale藕膰 w poni偶szej polityce prywatno艣ci.

U偶ytkownik mo偶e sprzeciwi膰 si臋 tej analizie. O opcjach sprzeciwu poinformujemy w niniejszej polityce prywatno艣ci.

2. uwagi og贸lne i informacje obowi膮zkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo powa偶nie traktuj膮 ochron臋 danych osobowych u偶ytkownik贸w. Dane osobowe u偶ytkownik贸w traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone s膮 r贸偶ne dane osobowe. Dane osobowe to dane, kt贸re mo偶na wykorzysta膰 do osobistej identyfikacji u偶ytkownika. Niniejsza polityka prywatno艣ci wyja艣nia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyja艣nia r贸wnie偶, w jaki spos贸b i w jakim celu jest to robione.

Zwracamy uwag臋, 偶e transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za po艣rednictwem poczty elektronicznej) mo偶e zawiera膰 luki w zabezpieczeniach. Pe艂na ochrona danych przed dost臋pem os贸b trzecich nie jest mo偶liwa.

Uwaga dotycz膮ca organu odpowiedzialnego Inspektor ochrony danych聽(DPO)

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest

Handel 偶ywym inwentarzem Josef Venneker

Stefan Zimmermann

Ermener Str. 20

59394 Nordkirchen

Tel: +49 2596 5298-141

Faks: +49 25 96 5298-28

E-mail: stefan.zimmermann@vieh-venneker.de.

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, kt贸ra samodzielnie lub wsp贸lnie z innymi okre艣la cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adres贸w e-mail itp.).

Cofni臋cie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest mo偶liwych wy艂膮cznie za wyra藕n膮 zgod膮 u偶ytkownika. Udzielon膮 zgod臋 mo偶na w ka偶dej chwili odwo艂a膰. Wystarczy wys艂a膰 do nas nieformaln膮 wiadomo艣膰 e-mail. Cofni臋cie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofni臋cia zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczeg贸lnych przypadkach i marketingu bezpo艣redniego (art. 21 RODO)

Je艣li przetwarzanie danych odbywa si臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikaj膮cych z Twojej szczeg贸lnej sytuacji; dotyczy to r贸wnie偶 profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiedni膮 podstaw臋 prawn膮, na kt贸rej opiera si臋 przetwarzanie, mo偶na znale藕膰 w niniejszej polityce prywatno艣ci. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie b臋dziemy ju偶 przetwarza膰 danych osobowych u偶ytkownika, chyba 偶e b臋dziemy w stanie wykaza膰 istnienie wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec interes贸w, praw i wolno艣ci u偶ytkownika, lub przetwarzanie b臋dzie s艂u偶y膰 ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszcze艅 prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Je艣li dane osobowe u偶ytkownika s膮 przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, u偶ytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania dotycz膮cych go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest ono zwi膮zane z takim marketingiem bezpo艣rednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu dane osobowe u偶ytkownika nie b臋d膮 ju偶 wykorzystywane do cel贸w marketingu bezpo艣redniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do z艂o偶enia skargi do w艂a艣ciwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, kt贸rych dane dotycz膮, maj膮 prawo wnie艣膰 skarg臋 do organu nadzorczego, w szczeg贸lno艣ci w pa艅stwie cz艂onkowskim swojego zwyk艂ego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca pope艂nienia domniemanego naruszenia. Prawo do z艂o偶enia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub s膮dowych 艣rodk贸w odwo艂awczych.

Prawo do przenoszenia danych

U偶ytkownik ma prawo do tego, aby dane, kt贸re przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zosta艂y przekazane u偶ytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. Je艣li u偶ytkownik za偶膮da bezpo艣redniego przekazania danych innemu administratorowi, nast膮pi to tylko wtedy, gdy b臋dzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa i w celu ochrony transmisji poufnych tre艣ci, takich jak zapytania wysy艂ane do nas jako operatora witryny. Po艂膮czenie szyfrowane mo偶na rozpozna膰 po tym, 偶e wiersz adresu przegl膮darki zmienia si臋 z "http://" na "https://" oraz po symbolu k艂贸dki w wierszu przegl膮darki.

Je艣li szyfrowanie SSL lub TLS jest w艂膮czone, dane przesy艂ane do nas nie mog膮 by膰 odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie danych

W ramach obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych u偶ytkownik ma prawo do bezp艂atnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a tak偶e, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usuni臋cia tych danych w dowolnym momencie. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili skontaktowa膰 si臋 z nami pod adresem podanym w nocie prawnej, je艣li ma dalsze pytania dotycz膮ce danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

U偶ytkownik ma prawo za偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu mo偶na skontaktowa膰 si臋 z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania przys艂uguje w nast臋puj膮cych przypadkach:

 • Je艣li u偶ytkownik kwestionuje prawid艂owo艣膰 swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzi膰. Na czas weryfikacji u偶ytkownik ma prawo za偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

 • Je艣li przetwarzanie danych osobowych u偶ytkownika by艂o/jest niezgodne z prawem, u偶ytkownik mo偶e za偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usuni臋cia.

 • Je艣li nie potrzebujemy ju偶 Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonania, obrony lub dochodzenia roszcze艅 prawnych, masz prawo za偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usuni臋cia.

 • Je艣li z艂o偶y艂e艣 sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, nale偶y zachowa膰 r贸wnowag臋 mi臋dzy Twoimi interesami a naszymi. Dop贸ki nie zostanie ustalone, czyje interesy przewa偶aj膮, u偶ytkownik ma prawo za偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Je艣li u偶ytkownik ograniczy艂 przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mog膮 by膰 przetwarzane wy艂膮cznie za jego zgod膮 lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa偶ny interes publiczny Unii Europejskiej lub pa艅stwa cz艂onkowskiego.

3. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Niekt贸re strony internetowe wykorzystuj膮 tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzaj膮 komputera i nie zawieraj膮 wirus贸w. Pliki cookie s膮 u偶ywane, aby nasza strona internetowa by艂a bardziej przyjazna dla u偶ytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to ma艂e pliki tekstowe, kt贸re s膮 przechowywane na komputerze i zapisywane przez przegl膮dark臋.

Wi臋kszo艣膰 u偶ywanych przez nas plik贸w cookie to tak zwane "sesyjne pliki cookie". S膮 one automatycznie usuwane po zako艅czeniu wizyty u偶ytkownika. Inne pliki cookie s膮 przechowywane na urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika do momentu ich usuni臋cia. Te pliki cookie umo偶liwiaj膮 nam rozpoznanie przegl膮darki u偶ytkownika podczas kolejnej wizyty.

U偶ytkownik mo偶e ustawi膰 swoj膮 przegl膮dark臋 w taki spos贸b, aby by艂 informowany o ustawieniach plik贸w cookie i zezwala艂 na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wyklucza艂 akceptacj臋 plik贸w cookie w okre艣lonych przypadkach lub og贸lnie oraz aktywowa艂 automatyczne usuwanie plik贸w cookie po zamkni臋ciu przegl膮darki. W przypadku dezaktywacji plik贸w cookie funkcjonalno艣膰 tej witryny mo偶e by膰 ograniczona.

Pliki cookie, kt贸re s膮 wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia okre艣lonych funkcji, o kt贸re prosi艂 u偶ytkownik (np. funkcja koszyka zakup贸w), s膮 przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plik贸w cookie w celu technicznie bezb艂臋dnego i zoptymalizowanego 艣wiadczenia swoich us艂ug. W zakresie, w jakim przechowywane s膮 inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania u偶ytkownika podczas surfowania), s膮 one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatno艣ci.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, kt贸re przegl膮darka u偶ytkownika automatycznie przesy艂a do nas. S膮 to

 • Typ przegl膮darki i wersja przegl膮darki

 • U偶ywany system operacyjny

 • Referrer URL

 • Nazwa hosta komputera uzyskuj膮cego dost臋p

 • Czas 偶膮dania serwera

 • Adres IP (anonimowy)

 • .

Dane te nie s膮 艂膮czone z innymi 藕r贸d艂ami danych.

Dane te s膮 gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezb艂臋dnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu pliki dziennika serwera musz膮 by膰 rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Je艣li wy艣lesz do nas zapytanie za po艣rednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, kt贸re tam podasz, b臋d膮 przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pyta艅. Nie b臋dziemy przekazywa膰 tych danych bez zgody u偶ytkownika.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym s膮 zatem przetwarzane wy艂膮cznie na podstawie zgody u偶ytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgod臋 t臋 mo偶na wycofa膰 w dowolnym momencie. Wystarczy wys艂a膰 do nas nieformaln膮 wiadomo艣膰 e-mail. Cofni臋cie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu cofni臋cia zgody.

B臋dziemy przechowywa膰 dane podane przez u偶ytkownika w formularzu kontaktowym, dop贸ki nie za偶膮da on ich usuni臋cia, nie cofnie zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania (np. po spe艂nieniu 偶膮dania u偶ytkownika). Obowi膮zkowe przepisy ustawowe - w szczeg贸lno艣ci okresy przechowywania - pozostaj膮 nienaruszone.

Twoje ustawienia plik贸w cookie:

Funkcje opt-in mo偶na zmieni膰 w poni偶szych sekcjach.

Obok niego zobaczysz sw贸j identyfikator UID. Mo偶esz poda膰 nam identyfikator UID, aby艣my mogli prze艣ledzi膰 histori臋 Twoich zg贸d.

Poni偶ej znajduje si臋 lista wszystkich informacji o plikach cookie, kt贸re wysy艂amy. Zapewnia to dokumentacj臋 plik贸w cookie.

W poni偶szej tabeli przedstawiamy histori臋 udzielonych zg贸d. Oznacza to, 偶e zawsze mo偶esz zobaczy膰, kt贸re pliki cookie zosta艂y ustawione na naszej stronie internetowej.

[borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="Opcja zmiany ustawie艅 plik贸w cookie"/] [borlabs-cookie type="btn-switch-consent" id="ID pliku cookie"/] [borlabs-cookie type="uid"/] [borlabs-cookie type="cookie-list"/] [borlabs-cookie type="consent-history"/] [borlabs-cookie type="btn-switch-consent" id="google-maps" title="Google Maps"/] [borlabs-cookie type="btn-switch-consent" id="vimeo" title="Vimeo"/] [borlabs-cookie type="btn-switch-consent" id="jetpack" title="Jatpack"/]

4. Narz臋dzia analityczne i reklama

Jetpack

Na naszej stronie internetowej u偶ywamy "Jetpack" (dawniej "WordPress.com-Stats"), us艂ugi analizy internetowej firmy Automattic Inc, 60 29 th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA (zwanej dalej "Automattic"). Jetpack wykorzystuje mi臋dzy innymi pliki cookie, tj. ma艂e pliki tekstowe, kt贸re s膮 przechowywane lokalnie w pami臋ci podr臋cznej przegl膮darki internetowej na urz膮dzeniu ko艅cowym i kt贸re umo偶liwiaj膮 analiz臋 korzystania z naszej strony internetowej. Zebrane w ten spos贸b informacje s膮 przechowywane na serwerze w USA. Nasza strona internetowa korzysta z Jetpack z rozszerzeniem, kt贸re przetwarza adresy IP w skr贸conej formie natychmiast po ich zebraniu, aby zapobiec powi膮zaniu ich z konkretn膮 osob膮.

U偶ywamy Jetpack do cel贸w marketingowych i optymalizacyjnych, w szczeg贸lno艣ci do analizy korzystania z naszej strony internetowej i ci膮g艂ego ulepszania poszczeg贸lnych funkcji i ofert, a tak偶e do艣wiadczenia u偶ytkownika. Dzi臋ki statystycznej ocenie zachowa艅 u偶ytkownik贸w mo偶emy ulepszy膰 nasz膮 ofert臋 i uczyni膰 j膮 bardziej interesuj膮c膮 dla u偶ytkownika. U偶ywamy r贸wnie偶 Jetpack do ochrony bezpiecze艅stwa strony internetowej, na przyk艂ad do wykrywania atak贸w lub wirus贸w. Stanowi to r贸wnie偶 nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu wy偶ej wymienionych danych przez zewn臋trznego dostawc臋. Podstaw膮 prawn膮 jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Mo偶esz zapobiec analizie, usuwaj膮c istniej膮ce pliki cookie i dezaktywuj膮c przechowywanie plik贸w cookie w ustawieniach przegl膮darki internetowej. Zwracamy uwag臋, 偶e w takim przypadku u偶ytkownik mo偶e nie by膰 w stanie w pe艂ni korzysta膰 ze wszystkich funkcji tej witryny. Mo偶esz r贸wnie偶 zapobiec przechowywaniu plik贸w cookie, klikaj膮c przycisk "Kliknij tutaj, aby zrezygnowa膰" na聽https://www.quantcast.com/opt-out聽kliknij.

Zawarli艣my z Automattic umow臋 o przetwarzaniu zam贸wie艅, aby zobowi膮za膰 Automattic do przetwarzania przekazanych danych wy艂膮cznie zgodnie z naszymi instrukcjami i do przestrzegania obowi膮zuj膮cych przepis贸w o ochronie danych. Ponadto Automattic podda艂 si臋 porozumieniu Privacy Shield zawartemu mi臋dzy Uni膮 Europejsk膮 a USA i uzyska艂 certyfikat. W rezultacie Automattic zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania norm i przepis贸w europejskiego prawa o ochronie danych. Wi臋cej informacji mo偶na znale藕膰 w poni偶szym wpisie:聽https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active.

Informacje od zewn臋trznego dostawcy: Automattic Inc, 60 29 th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA. Dalsze informacje od zewn臋trznego dostawcy dotycz膮ce ochrony danych mo偶na znale藕膰 na nast臋puj膮cej stronie internetowej Automattic:聽https://automattic.com/privacy.

Informacje od zewn臋trznego dostawcy technologii 艣ledzenia: Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Irlandia. Dalsze informacje od zewn臋trznego dostawcy technologii 艣ledzenia dotycz膮ce ochrony danych mo偶na znale藕膰 na nast臋puj膮cej stronie internetowej:聽https://www.quantcast.com/privacy.

Wtyczka przegl膮darki

U偶ytkownik mo偶e odm贸wi膰 korzystania z plik贸w cookie, wybieraj膮c odpowiednie ustawienia w przegl膮darce, jednak nale偶y pami臋ta膰, 偶e w takim przypadku korzystanie z pe艂nej funkcjonalno艣ci tej witryny mo偶e nie by膰 mo偶liwe. U偶ytkownik mo偶e r贸wnie偶 uniemo偶liwi膰 Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i zwi膮zanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobieraj膮c i instaluj膮c wtyczk臋 do przegl膮darki dost臋pn膮 pod nast臋puj膮cym linkiem:聽tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

U偶ytkownik mo偶e zapobiec gromadzeniu jego danych przez Google Analytics, klikaj膮c poni偶szy link. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przysz艂ych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.

Wi臋cej informacji o tym, jak Google Analytics przetwarza dane u偶ytkownik贸w, mo偶na znale藕膰 w polityce prywatno艣ci Google:聽support.google.com/analytics/answer/6004245.

Przetwarzanie zam贸wie艅

Zawarli艣my z Google umow臋 o przetwarzanie zam贸wie艅 i w pe艂ni wdra偶amy surowe wymagania niemieckich organ贸w ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyki demograficzne w Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z funkcji "charakterystyki demograficznej" Google Analytics. Umo偶liwia to tworzenie raport贸w zawieraj膮cych informacje o wieku, p艂ci i zainteresowaniach os贸b odwiedzaj膮cych witryn臋. Dane te pochodz膮 z reklam Google opartych na zainteresowaniach i danych odwiedzaj膮cych od dostawc贸w zewn臋trznych. Danych tych nie mo偶na przypisa膰 do konkretnej osoby. U偶ytkownik mo偶e wy艂膮czy膰 t臋 funkcj臋 w dowolnym momencie za pomoc膮 ustawie艅 reklam na swoim koncie Google lub og贸lnie zabroni膰 gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w sekcji "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

Google AdWords i 艣ledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

W ramach Google AdWords u偶ywamy tak zwanego 艣ledzenia konwersji. Po klikni臋ciu reklamy umieszczonej przez Google, plik cookie jest ustawiany w celu 艣ledzenia konwersji. Pliki cookie to ma艂e pliki tekstowe, kt贸re przegl膮darka internetowa przechowuje na komputerze u偶ytkownika. Te pliki cookie trac膮 wa偶no艣膰 po 30 dniach i nie s膮 wykorzystywane do osobistej identyfikacji u偶ytkownika. Je艣li u偶ytkownik odwiedza okre艣lone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygas艂, Google i my mo偶emy rozpozna膰, 偶e u偶ytkownik klikn膮艂 reklam臋 i zosta艂 przekierowany na t臋 stron臋.

Ka偶dy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mog膮 by膰 艣ledzone za po艣rednictwem stron internetowych klient贸w AdWords. Informacje zebrane za pomoc膮 pliku cookie konwersji s膮 wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klient贸w AdWords, kt贸rzy zdecydowali si臋 na 艣ledzenie konwersji. Klienci otrzymuj膮 informacj臋 o 艂膮cznej liczbie u偶ytkownik贸w, kt贸rzy klikn臋li ich reklam臋 i zostali przekierowani na stron臋 z tagiem 艣ledzenia konwersji. Nie otrzymuj膮 jednak 偶adnych informacji, kt贸re mog艂yby pos艂u偶y膰 do osobistej identyfikacji u偶ytkownik贸w. Je艣li u偶ytkownik nie chce uczestniczy膰 w 艣ledzeniu, mo偶e sprzeciwi膰 si臋 takiemu wykorzystaniu, 艂atwo dezaktywuj膮c plik cookie 艣ledzenia konwersji Google za po艣rednictwem przegl膮darki internetowej w ustawieniach u偶ytkownika. U偶ytkownik nie b臋dzie w贸wczas uwzgl臋dniany w statystykach 艣ledzenia konwersji.

Przechowywanie "plik贸w cookie konwersji" i korzystanie z tego narz臋dzia 艣ledzenia opiera si臋 na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowa艅 u偶ytkownik贸w w celu optymalizacji zar贸wno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Wi臋cej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking mo偶na znale藕膰 w polityce prywatno艣ci Google:聽policies.google.com/privacy.

U偶ytkownik mo偶e ustawi膰 swoj膮 przegl膮dark臋 w taki spos贸b, aby by艂 informowany o ustawieniach plik贸w cookie i zezwala艂 na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wyklucza艂 akceptacj臋 plik贸w cookie w okre艣lonych przypadkach lub og贸lnie oraz aktywowa艂 automatyczne usuwanie plik贸w cookie po zamkni臋ciu przegl膮darki. W przypadku dezaktywacji plik贸w cookie funkcjonalno艣膰 tej witryny mo偶e by膰 ograniczona.

5. wtyczki i narz臋dzia

Czcionki internetowe Google

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu znormalizowanego wy艣wietlania czcionek. Czcionki Google s膮 instalowane lokalnie. Nie ma po艂膮czenia z serwerami Google.

Czcionki internetowe Adobe Typekit

Nasza witryna internetowa wykorzystuje tak zwane czcionki internetowe z Adobe Typekit do znormalizowanego wy艣wietlania niekt贸rych czcionek. Dostawc膮 jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Gdy u偶ytkownik uzyskuje dost臋p do naszych stron, jego przegl膮darka 艂aduje wymagane czcionki bezpo艣rednio z Adobe w celu ich prawid艂owego wy艣wietlenia na urz膮dzeniu u偶ytkownika. W ten spos贸b przegl膮darka nawi膮zuje po艂膮czenie z serwerami Adobe w USA. Dzi臋ki temu Adobe wie, 偶e nasza strona internetowa zosta艂a odwiedzona za po艣rednictwem adresu IP u偶ytkownika. Wed艂ug Adobe, podczas dostarczania czcionek nie s膮 przechowywane 偶adne pliki cookie.

Firma Adobe posiada certyfikat zgodno艣ci z Tarcz膮 Prywatno艣ci UE-USA. Tarcza Prywatno艣ci to umowa mi臋dzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Uni膮 Europejsk膮, kt贸rej celem jest zapewnienie zgodno艣ci z europejskimi standardami ochrony danych. Wi臋cej informacji mo偶na znale藕膰 na stronie:聽www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Korzystanie z czcionek internetowych Adobe Typekit jest niezb臋dne do zapewnienia jednolitego kroju czcionki na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wi臋cej informacji na temat Adobe Typekit Web Fonts mo偶na znale藕膰 na stronie:聽www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

Polityk臋 prywatno艣ci Adobe mo偶na znale藕膰 pod adresem:聽www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

Nasze certyfikaty

Transistor Transistor Transistor